• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download hier de HISWA algemene voorwaarden vaarscholen.

Aanvullende voorwaarden:

Aanmelden & betaling
Aanmelden bij voorkeur via onze website; langskomen mag natuurlijk ook. De aanmelding is definitief zodra wij het aanmeldingsformulier hebben ontvangen. Je ontvangt een bevestiging per mail met de betalingsgegevens en factuur. Het cursusbedrag maak je over op Ibannr.NL94 RABO 0380 1549 43 eventueel verhoogd met onze annuleringsverzekering (€17,50) binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur.
 
Gespreide betaling
Dit kan in 2 termijnen als je minimaal 2 maanden voor aanvang van de cursus boekt. Wij brengen hiervoor €7,50 administratiekosten.
Het resterende cursusgeld dient minimaal 4 weken voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
 
Annuleren
Als je een meerdaagse annuleert tot 4 weken voor aanvang van de cursus berekenen wij 50% van de cursusprijs. Bij annulering binnen deze 4 weken betaal je het volledige bedrag, met uitzondering van privé- en dagcursussen en introductie- terugkomdagen. Verplaatsen van de cursus tot 4 weken voor aanvang is kosteloos, binnen 4 weken berekenen €20,- administratiekosten. Een tijdens de cursus gemiste les kan niet worden ingehaald, tenzij je een annuleringsverzekering hebt afgesloten.
 
Inhaalgarantie
Voor meerdaagse cursussen is het raadzaam om bij ons een annuleringsverzekering € 17,50 (Spettercursus € 8,75) p.p. af te sluiten. Met deze verzekering kun je de cursus verplaatsen zonder kosten. Een tijdens de cursus gemiste les, om wat voor reden dan ook, kan hierdoor later worden ingehaald in hetzelfde jaar. In overleg zoeken wij een alternatieve datum. 
 
Foto- en filmopnames
Tijdens elke vorm van activiteit staat het Zeilschool Aalsmeer vrij om ten behoeve van promotiedoeleinden, foto- en filmopnames te maken. Iedereen die zich op ons terrein bevind, stemt met het maken en het gebruik maken van het materiaal, in. Mocht je zien dat ergens een foto van jouw kind staat zonder dat je dat wilt, stuur ons dan een mail om die foto te verwijderen.
 
Verhuur voorwaarden

Verhuurder (Zeilschool Aalsmeer) verhuurt het schip aan huurder (ondergetekende) geheel voor eigen risico voor wat betreft schade aan schip en bemanning. Voor aan derden toegebrachte schade, voor zover er sprake is van niet-verwijtbaar-handelen ontstaan door onvoorziene gebreken aan het schip, kan verhuurder een beroep doen op de bedrijfs WA-verzekering van verhuurder.

 

Kans op schade aan materieel, bemanning en omgeving nemen aanzienlijk toe boven de windkracht 5 Bft. Verhuurder verhuurt de schepen dan ook tot maximaal windkracht 6 Bft. Blijkt de wind tijdens de huurperiode plotseling toe te nemen tot boven windkracht 5 Bft dan dient huurder het schip onverwijld op veilige wijze terug te brengen of indien niet mogelijk verhuurder hiervan in kennis te stellen.

Huurder kan geen aanspraak maken op enige restitutie van het huurbedrag.

 

De huurder verklaart voldoende zeilvaardigheid te bezitten om de volledige verantwoordelijkheid te dragen over schip, bemanning en omgeving en huurder is aansprakelijk voor alle geleden schade hieromtrent (ook als deze door derden wordt veroorzaakt).

 

Het is verhuurder toegestaan om de ontstane schade direct op de huurder te verhalen:

 

1.     Bij kleine schaden: minimaal de borg, of een gedeelte van de borg; zulks geheel ter beoordeling van de verhuurder.

2.    In geval van grotere schaden: Huurder dient het schadebedrag direct geheel te voldoen. De vaststelling van de hoogte van de schade is ter beoordeling van de verhuurder. Mocht de huurder zich niet in de hoogte van het bedrag kunnen vinden dan kan hij een contrataxatie op zijn kosten laten verrichten. Huurder en verhuurder gaan dan automatisch akkoord met het gemiddelde van deze twee taxatie bedragen. Verrekening van de gedane betaling tot deze gemiddelde taxatiewaarde vindt dan direct plaats.

Mocht huurder niet in staat zijn om ter plekke de schade geheel te voldoen dan gaat hij akkoord met het (tijdelijk) achterlaten van zijn onderpand (paspoort/ rijbewijs), totdat de schade door hem volledig is voldaan.

 

Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor om het verhuurde schip uit de vaart te nemen, zonder dat huurder enige aanspraak kan maken op restitutie van betaalde huurbedragen. 

Het schip dient veilig, onbeschadigd, schoon, met complete inventaris en klaar voor de nacht in de haven te zijn achtergelaten vóór het verstrijken van de huurtermijn.

Wanneer huurder na het verstrijken van de afgesproken huurtermijn het schip oplevert, zal verhuurder een extra huurbedrag in rekening brengen.

VDWS, Grundschein, VDWS basislicentie, VDWS windsurfen, VDWS catamaran, VDWS zeilen CWO, CWO zeilschool, CWO diploma, CWO zeilcursus, zeilkamp, zeilschool 

Nix Windfoil

Zeilschool Aalsmeer
Kudelstaartseweg 64
1433 GK Aalsmeer
0297-320122
info@zeilschoolaalsmeer.nl
NL94RABO0380154943
Openingstijden: ma t/m zo van 9.00-18.00uur
plan je route